Predaj tepelných čerpadiel vrátane odbornej inštalácie

coheen pozadie vykurovanie

Tepelné čerpadlo je vysoko efektívne zariadenie, ktoré slúži ako zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody. V prípade potreby je tepelné čerpadlo schopné opačného procesu (chladenia) a vieme ho použiť zároveň aj ako zdroj pre chladiace systémy napr. stropné chladenie. Tepelné čerpadlá využívajú energiu zo zeme, spodnej vody či vzduchu, podľa čoho sa odvíja aj ich základné technologické členenie. Tým najdostupnejším variantom je tepelné čerpadlo, ktoré získava energiu z vonkajšieho ovzdušia prostredníctvom ktorej dokáže ohrievať vodu. Tento variant sa nazýva vzduch-voda. Tepelné čerpadlo je v tomto prípade ideálnym zdrojom pre systémy vykurovania a ohrevu teplej vody, ako napr. vodovodné podlahové kúrenie, radiátory alebo zásobníky na teplú úžitkovú vodu.

ESHOP

Hlavnou výhodou tepelného čerpadla je vysoká efektivita a teda úspora mesačných nákladov v porovnaní s menej úspornými technológiami akými sú napr. elektrické kotly, plynové kotly, kondenzačné kotly, elektrické podlahové kúrenie alebo elektrické radiátory. Okrem novostavieb je vhodné použiť tepelné čerpadlo aj pri rekonštrukcii, kde sa nahradí starý elektrický kotol, plynový kotol alebo kondenzačný kotol. Nové tepelné čerpadlo sa potom rovnako napojí na už existujúci systém, akým je napr. podlahové kúrenie alebo radiátory.

Naše skúsenosti s rôznymi výrobcami a značkami nás vyprofilovali smerom k vysokej záruke kvality v podobe japonského výrobcu Panasonic, ktorý sa venuje vývojom týchto technológií už viac ako 50 rokov. Tepelné čerpadlá Panasonic sa vyznačujú vysokým výkonom aj pri extrémne nízkych vonkajších teplotách, čo zaručuje chod systému aj v kritických zimných mesiacoch.

Dôležitou a podstatnou zmenou v našom stavebníctve je hodnotenie budov z hľadiska energetickej triedy. Tento ukazovateľ charakterizuje množstvo primárnej energie dodanej na vykurovanie a prípravu teplej vody v domácnosti (celkový súčet kWh/m2 za rok). Od 1.1.2021 je podmienkou pre získanie stavebného povolenia dosiahnutie energetickej triedy budov A0, čo kladie vysoké nároky na použité technológie vykurovania v každom projekte. S použitím tepelného čerpadla je možné tieto podmienky splniť. V prípade potreby je vhodnou kombináciou na ešte výraznejšie zníženie spotreby energie pripojenie systému fotovoltaických panelov.

Náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody sú tou najväčšou časťou nákladov na energie domácností. Vďaka voľbe správnej technológie môžete udržať tieto náklady na veľmi nízkej úrovni a samotná úspora Vás nepochybne príjemne prekvapí. Okrem úspory od prvého dňa výrazne zmiernite aj zaťaženie životného prostredia.

Potrebujete poradiť s výberom vhodného tepelného čerpadla?Pozor, novinka v stavebnom zákone od 1.1.2021! 

Pri stavbe rodinného domu bude potrebné dosiahnuť energetickú triedu A0. Bežné technológie vykurovania (elektrické alebo plynové) už nemusia stačiť. Použitím tepelného čerpadla je možné dosiahnuť energetickú triedu A0 aj bez dodatočnej kombinácie s inou technológiou. Čítajte viac.


najpredávanejšie v kategórii

[ux_products columns=“3″]