Plánujete postaviť dom?

coheen architektonicky plan domu

Od 1.1.2021 sa zmenil stavebný zákon.

Dopady globálneho tlaku na úsporu zdrojov našej planéty sú citeľné doslova z každej strany. Úspora energie sa stáva čoraz viac exponovanou témou, ktorá prechádza naprieč všetkými odvetviami. Nie je tomu inak ani v prípade stavebníctva.

V stavebníctve sa využíva pestrá paleta technológií, ktoré na svoju prevádzku potrebujú množstvo energie. Povedzme, že pri stavbe rodinného domu potrebujeme vyriešiť systém vykurovania a ohrevu teplej vody. Tieto technológie využívané v rodinných domoch zväčša predstavujú najväčšiu položku spotreby energie počas bývania. Aktuálne na našom trhu nájdeme široké spektrum možností a kombinácií.

Konvenčné technológie už nestačia 

Existuje viacero systémov na vykurovanie využívajúcich primárne elektrickú energiu, zemný plyn alebo pevné palivo. Ani jedna z týchto možností nepredstavuje obnoviteľnú energiu a tým pádom je spravidla tou drahšou energiou. Patrí sem napr. elektrické vykurovanie (elektrický kotol, elektrické radiátory, elektrické podlahové vykurovanie), potom vykurovanie zemným plynom (plynový kotol s napojením na radiátory alebo teplovodný podlahový systém) a v neposlednom rade kotol na pevné palivo alebo krb.

Všetky tieto zariadenia je možné zoradiť na stupnici spotreby podľa energie, ktorú spotrebujú za rok na vykurovanie a prípravu teplej vody v kWh/m2. Tento parameter určuje, v ktorej energetickej triede sa bude nachádzať projektovaný rodinný dom. V podstate ide o hodnotenie domu z hľadiska a jeho úspornosti a dopadu na životné prostredie.

Okrem použitia vhodnej technológie vstupujú do spotreby energie na vykurovanie aj ďalší faktor – tepelné straty. Do hry vstupuje aj samotný tvar stavby. Jednoduchý štvorcový pôdorys zväčša dosahuje menšie straty ako komplikovanejšie tvary. Nasleduje orientácia domu voči svetovým stranám. Veľké okná na juh prinášajú solárne zisky a čiastočne znižujú energiu potrebnú na vykurovanie. Prekvapivým faktom je aj veľkosť domu. Čím je dom väčší, tým je spotreba energie na m2 nižšia. Rovnako, jednopodlažný dom je na spotrebu energie náročnejší, nakoľko pri dvojposchodovom dome je vrchné poschodie čiastočne vykurované teplom z prízemia.

Delenie energetických tried je nasledovné:

A0: ≥ 54 kWh/m2
A1: 55 – 108 kWh/m2
B: 106 – 216 kWh/m2

Zmenou od 1.1.2021 je smerodajná hodnota vypočítaná projektantom pod úroveň 54 kWh/m2. Pri projekte, kde bude hodnota vyššia ako 54 kWh/m2, bude získanie stavebného povolenia ohrozené. Časti projektu venovanej vykurovaniu je preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Samostatné elektrické alebo plynové vykurovanie, ako ho poznáme, s najväčšou pravdepodobnosťou nebude schopné dosiahnuť legislatívou požadované hodnoty. Aké sú možnosti riešenia? V praxi bude častou formou kombinácia primárneho zdroja s inou technológiou, napr. elektrické vykurovanie s fotovoltaickými panelmi alebo plynové vykurovanie s rekuperáciou. Investícia do kombinovaných riešení bude v porovnaní s minulosťou vyššia.

Tepelné čerpadlo je riešením

Racionálnou voľbou je použitie tepelného čerpadla, ktoré dokáže ako primárny zdroj tepla zásobovať rodinný dom teplom pri vykurovaní a zároveň zabezpečovať ohrev vody. Použitím tepelného čerpadla je možné dosiahnuť energetickú triedu A0 aj bez dodatočnej kombinácie s inou technológiou. Ak porovnáme cenu napr. plynového vykurovania v kombinácii s rekuperáciou alebo elektrického vykurovania v kombinácii s fotovoltaickými panelmi, bude spravidla samotné tepelné čerpadlo cenovo dostupnejšou voľbou.

Pre inštaláciu tepelného čerpadla nie je potrebné k novostavbe budovať plynovú prípojku, čo so sebou prináša úsporu. Vstupnú investíciu do tepelného čerpadla výrazne znižuje aj podiel dotácie, ktorú je možné získať od štátu. V neposlednom rade samotná prevádzka tepelného čerpadla dokáže výrazne ušetriť na mesačných platbách v porovnaní s konvenčnými technologickými riešeniami akými sú napr. elektrické vykurovanie alebo plynový kotol.

Po zvážení všetkých okolností môže byť tepelné čerpadlo ako zdroj tepla pre rodinný dom cenovo dostupným, úsporným, inteligentným a ekologickým riešením, ktoré spĺňa nové a prísne legislatívne pravidlá v stavebníctve.

 

Potrebujete poradiť s výberom vhodného zariadenia?Článok zverejený v 2021. Pridajte si do záložiek permalink.