často kladené otázky / FAQ

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo využíva energiu zo zeme, spodnej vody či vzduchu, podľa čoho sa odvíja aj ich základné technologické členenie. Tým najdostupnejším variantom je tepelné čerpadlo, ktoré získava energiu z vonkajšieho ovzdušia prostredníctvom ktorej dokáže ohrievať vodu. Tento variant sa nazýva vzduch-voda.

Tepelné čerpadlo teda odoberá teplo z vonkajšieho okolia (vzduch, zem, voda) a prevádza ho na vyššiu teplotnú úroveň stlačením pár chladiva v kompresore. Týmto spôsobom dôjde k jeho zahriatiu. Ako ale získava toto teplo z miesta, kde je zima? V tom prípade musí ešte viac toto miesto ochladiť a tým spôsobom mu teplo odobrať. Vďaka tomuto princípu môže tepelné čerpadlo získať teplo aj zo vzduchu, ktorý má teplotu – 20°C.

V prípade potreby je tepelné čerpadlo schopné opačného procesu (chladenia) a vieme ho použiť zároveň aj ako zdroj pre chladiace systémy napr. stropné chladenie.

Pre správny výber tepelného čerpadla je dôležitý optimálny výkon, ktorý závisí od mnohých faktorov ako napr. objem vykurovaného priestoru, vykurovací systém (podlahový, radiátorový…), materiál stavby, druh a veľkosť okien, orientácia domu, atď. Okrem vhodnej dimenzie výkonu je podstatná aj samotná voľba prevedenia (dvojblokový systém, monoblokový systém alebo systém all in one). Kombinácií je viac, no nemusíte mať starosti. My Vám pomôžeme navrhnúť vhodné riešenie aj pre Vás.

Mám záujem o bezplatnú konzultáciu.

 

Kontakt

Ako tepelné čerpadlo získava teplo z miesta, kde je zima? V tom prípade musí ešte viac toto miesto ochladiť a tým spôsobom mu teplo odobrať. Vďaka tomuto princípu môže tepelné čerpadlo získať teplo aj z chladného vzduchu.

Účinnosť zariadenia pri veľmi nízkych vonkajších teplotách síce klesá, no aj tak dokážu tepelné čerpadlá samy vyrábať vykurovacie teplo dokonca aj pri vonkajšej teplote -25 °C.

Tepelné čerpadlo ako aj množstvo iných technických zariadení je schopné pracovať bez problémov aj 15 rokov. Dôležitými faktormi sú vhodná dimenzia výkonu a pravidelná údržba. Pri nesprávnej dimenzii výkonu je tepelné čerpadlo namáhané do väčšej miery a tým sa jeho životnosť znižuje. Pravidelná údržba sa odporúča na ročnej báze (priemerné náklady štandardnej bezporuchovej údržby sa pohybujú na úrovni 50-70 Eur). 

Predtým, než vám nainštalujeme tepelné čerpadlo bude nás zaujímať :

 – jedná sa o novostavbu, alebo o rekonštrukciu? (výmenu starého kotla)
– plánujete využívať tepelné čerpadlo iba na vykurovanie, alebo aj na chladenie?
– aký plánujete vykurovací systém? (podlahové vykurovanie, radiátory alebo oboje) 

Pre správne vypracovanie ponuky by nám pomohol pôdorys stavby alebo bytu.

Mám záujem o ponuku.

Kontakt

 

Samotná inštalácia tepelného čerpadla prebieha zvyčajne v dvoch etapách.

V prvej etape sa nainštalujú rozvody chladiarenského okruhu – izolované medené potrubie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou (v prípade monobloku, kde je len vonkajšia jednotka táto etapa odpadá). Ak sa jedná o novostavbu, tak táto etapa spravidla prebieha spoločne s elektroinštaláciou alebo inštaláciou rozvodu vody.

Druhá etapa v prípade novostavby prebieha v jej finálnej fáze, kedy sa osadí v technickej  miestnosti vnútorná jednotka, tzv. hydrobox a v exteriéri sa na pripravený podklad osadí vonkajšia jednotka (v prípade monobloku sa osadí len vonkajšia jednotka). Jednotky sa navzájom prepoja komunikačným káblom a pripoja sa k rozvodnej sieti. 

 

Nasleduje tlaková skúška potrubie chladiaceho okruhu, počas ktorej je možné dokončiť dopojenie hydroboxu na rozvod vykurovania a TÚV.

 

Ak je skúška v poriadku, do okruhu sa vpustí chladivo v predpísanom množstve. Tepelné čerpadlo je takto pripravené na nábeh. Náš autorizovaný technik nakonfiguruje potrebné parametre a uvedie systém do prevádzky. 

Tepelné čerpadlo sa najčastejšie využíva v kombinácií s podlahovým vodovodným systémom (prevažne pri novostavbách) ako aj v kombinácií s výhrevnými telesami – radiátormi (prevažne pri rekonštrukcii).

V kombinácii s tepelným čerpadlom sa dá využívať aj solárna energia a týmto spôsobom môžete zvýšiť účinnosť.

Tepelné čerpadlo je možné napojiť na zásobník pre ohrev vody a týmto spôsobom výrazne znížiť množstvo elektrickej energie potrebnej na ohrev vody v domácnosti.

V letných mesiacoch je možné do podlahového systému namiesto teplej vody zvoliť mód chladenia a pustiť vodu chladnú. Tento spôsob nie je tak účinný, ako stropné chladenie, ktoré sa rovnako dá kombinovať pre tepelné čerpadlo spolu s podlahovým vykurovaním. Ďalšou možnosťou aktívneho chladenia je s použitím jednotiek fan-coil (jednotka podobná vnútornej jednotke klimatizácie, no namiesto chladiva sa v obehovom systéme používa voda).

COP (Coefficient Of Performance) môžeme preložiť ako vykurovací faktor. Určuje účinnosť tepelného čerpadla, zjednodušene koľko kW energie tepelné čerpadlo dodá do vykurovacej sústavy pri spotrebe (príkone) 1 kW.

Napríklad COP = 3,5 znamená 3,5 kW vyrobenej energie pri 1 kW spotrebovanej energie.

Pre správne porovnanie tepelných čerpadiel je potrebné porovnávať pri rovnakých podmienkach, čo znamená, že COP parameter pri tepelnom čerpadle vzduch-voda sa mení v závislosti od vonkajšej teploty. Je teda rozdiel, či COP vyjadruje stav pri vonkajšej teplote +10 °C ako pri -10 °C.

Vykurovací systém by mal zo zásady prechádzať pravidelnou údržbou. Tým zaistíte, že vám bude po dlhú dobu bezchybne slúžiť. V tejto súvislosti však neexistujú žiadne legislatívne predpisy. V praxi sa pre väčšinu typov vykurovania osvedčil cyklus dvanástich mesiacov. Odporúča sa teda každoročná údržba. Môžete tiež uzavrieť servisnú zmluvu a na servis vášho vykurovacieho systému tak už nikdy nezabudnete. 

Pravidelnú údržbu ako aj servis zabezpečujeme kvalifikovaným technikom.  

Chcem sa objednať na pravidelnú údržbu.

 

Kontakt

Dotácia pre využitie obnoviteľných zdrojov energie je podporou pre domácnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Realizátorom projektu Zelená domácnostiam II je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

Príspevok je určený všetkým, ktorí sa rozhodnú vo svojej domácnosti inštalovať zariadenia na výrobu tepla (tepelné čerpadlá).

Dotácie je viazaná na list vlastníctva nehnuteľnosti, kde bude tepelné čerpadlo inštalované. O dotácie sa nemôžu uchádzať domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja.

Nemusíte mať žiadne starosti, my vybavíme dotáciu a Vy môžete získať až 3 400 Eur. Výška dotácie závisí od konkrétneho zariadenia a jeho technických špecifikácií.

Stačí nám pár základných informácií a my preveríme všetko za Vás a zadarmo.

Kontakt

KLIMATIZÁCIE

Pre správny výber klimatizácie je primárne dôležitý optimálny výkon, ktorý závisí od mnohých faktorov ako napr. objem priestoru, orientácia miestnosti podľa svetových strán, izolácia miestnosti, veľkosť a typ okien, počet osôb v priestore, atď.

 

Nemusíte mať žiadne starosti, my Vám pomôžeme navrhnúť vhodné riešenie aj pre Vás.
Okrem výkonu sa u nás klimatizácie delia aj podľa ich užívateľskej výbavy na 3 základné triedy:

Štandard

 • bežné prachové filtre
 • základná energetická trieda
 • základná výbava a cenová dostupnosť

Komfort

 • Wifi pripojenie
 • viacnásobná filtrácia
 • lepšia energetická trieda
 • nastaviteľné lamely pre smer prúdenia vzduchu
 • nižšia hlučnosť
 • dobrý pomer výbavy a ceny

Etherea

 • patentovaná filtrácia vzduchu na likvidáciu plesní, mikroorganizmov, baktérií a vírusov vrátane SARS-CoV2 a teda aj COVID19
 • Wifi pripojenie
 • nastaviteľné lamely pre smer prúdenia vzduchu
 • najnižšia spotreba
 • najnižšia hlučnosť
Kontakt

Súčasné klimatizačné  je možné využívať celoročne, nakoľko dokážu pracovať v obidvoch režimoch (chladenia aj kúrenia). Vzhľadom na svoju energetickú účinnosti tvoria zaujímavý doplnok k ostatným systémom vykurovania. Moderné klimatizácie dnes už štandardne dosahujú hodnoty až A+++ a teda sú nízko energetickým zdrojom ako pre chladenie tak aj vykurovanie. Režim kúrenia je možné použiť aj v kombinácii s primárnym vykurovacím systémom napr. ako rýchly a účinný spôsob dokurovania v prechodnom období.

Novinkou modelovej rady Panasonic Etherea je patentovaná technológia nanoe™ X, ktorá dokáže filtrovať ovzdušie vnútornou cirkuláciou vzduchu pričom účinne likviduje plesne, mikroorganizmy, baktérie a vírusy. Inhibičný účinok tejto patentovanej technológie likviduje pomocou hydroxylových radikálov aj vírusy SARS-CoV2 a teda aj COVID19. Táto funkcia sa dá aktivovať aj samostatne len na filtráciu vzduchu bez chladenia alebo vykurovania.

Väčšina klimatizácií má zabudovaný modul na bezdrôtové internetové spojenie s Wifi domácou sieťou. V prípade, že tento modul nie je súčasťou daného modelu, je možné ho dokúpiť zvlášť (orientačná cena je 50-60 Eur bez DPH). Pomocou tohto Wifi spojenia je potom možné klimatizáciu pohodlne a jednoducho ovládať pomocou aplikácie v smart telefóne.

 

Základná vec je umiestnenie vnútornej a vonkajšej jednotky. Nie každé miesto je to správne miesto z hľadiska efektívneho chladenia alebo vykurovania. Dôležitá je cirkulácia vzduchu ako aj obmedzenie prúdenia napr. priamo na posteľ alebo sedačku.

Medzi jednotkami sa nachádza medené potrubie (okruh sa skladá z dvoch potrubí). Možností pri montáži je viac. Buď sa potrubie vedie po stene a to sa potom prekryje lištou alebo sa priamo do steny potrubie zaseká pod omietku.

Dôležitý je aj zdroj elektrickej energie, nakoľko k vonkajšej alebo k vnútornej jednotke (závisí od typu a modelu) je potrebné dostať káblový prívod.

Nemusíte si robiť starosti, aj keď je každá inštalácia individuálna, vždy je možné nájsť riešenie. Konzultáciu ako aj obhliadku priamo u Vás ponúkame bezplatne, takže sa stačí len objednať, my prídeme ku Vám a na mieste navrhneme to správne riešenie aj pre Vás.

Mám záujem o obhliadku

Štandardná inštalácia jednej klimatizácie trvá približne 3-4 hodiny. Všetko závisí od náročnosti prevedenia, či sa medené potrubie medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou dávať do krycej lišty alebo sa bude zasekávať pod omietku. Všetky detaily ako aj odhadovanú dĺžku inštalácie vieme poskytnúť na bezplatnej obhliadke.

Mám záujem o obhliadku

Pri prevádzke je vnútorná klimatizačná jednotka výrazne chladnejšia ako teplota v miestnosti. Vo vnútri jednotky sa kondenzujú chladné pary na vodu (rovnaký jav ako keď vytiahnete fľašu z chladničky, ktorá sa orosí). Tejto vode sa hovorí kondenzát. Nahromadený kondenzát, ktorý sa tvorí počas prevádzky chladenia v jednotke je potrebné odviesť buď samospádom, napr. do dažďového zvodu, na balkón, do exteriéru alebo do sifónu v interiéri (kúpeľňa, kuchyňa). V prípade ak nie je možné zabezpečiť spád odvodu kondenzátu, je potrebné nainštalovať malé čerpadlo do vnútornej jednotky klimatizácie, ktoré dokáže túto vodu odviezť na požadované miesto aj smerom hore.

Pravidelná údržba klimatizácie predlžuje jej životnosť, zabezpečuje bezproblémový chod a v neposlednom rade má vplyv aj na zdravie. Pri zanedbanej údržbe poskytuje vnútorná jednotka klimatizácie vhodné prostredie na tvorbu plesní a iných mikroorganizmy, čo negatívne vplýva na horné dýchacie cesty.

Údržba je vhodná pred každou letnou sezónou, ideálne v mesiacoch Marec-Apríl.

Servisný zásah obsahuje nasledovné úkony:

– mechanické vyčistenie vonkajšej jednotky
– vyčistenie chladiča vonkajšej jednotky
– kontrola spojov inštalácie potrubí vonkajšej jednotky
– vyčistenie vnútornej jednotky
– dezinfekcia vnútornej jednotky
– kontrola spojov inštalácie potrubí vnútornej jednotky
– kontrola tlaku celého chladiaceho okruhu

V prípade dodržania každoročnej údržby garantujeme 5 ročnú záručnú dobu.

Cena pravidelnej servisnej údržby sa pohybuje na úrovni 50-60 Eur bez DPH na jednu vnútornú a vonkajšiu jednotku.

FOTOVOLTAIKA / zelené balíky

Slnečné lúče dopadajú na fotovoltický panel, v ktorom sa slnečná energia premieňa na jednosmerný prúd. Tento jednosmerný prúd sa následne v zariadení nazvanom striedač (menič) premieňa na striedavý, čoho výsledkom je získanie vlastnej elektriny na využitie v domácnosti alebo na prevádzke pri podnikaní.

Umiestnenie fotovoltaických panelov je spravidla na strechy domov, budov alebo hál. Inštalácia je vhodná pre sedlové ako aj ploché strechy. Ideálne je umiestnenie na južnej strane, kde je viac priameho slnečnej energie.

Off-grid variant sa využíva na miestach, kde nie je k dispozícii žiadna elektrina zo siete. Týmto zdrojom energie môže byť napájaný rekreačný dom, chata, karavan, telefónna búdka, výstražná dopravná signalizácia, parkovací automat, atď. Takéto zariadenie je možné kedykoľvek jednoducho premiestniť, bez nutnosti rozkopať chodník, cestu z dôvodu napojenie na elektrickú sieť.

Off-grid systémy sa ďalej delia na systémy s priamym napojením, hybridné systémy alebo systémy s akumuláciou elektrickej energie.

Systémy s priamym napojením

Jednoduché prepojenie fotovoltaického panelu a spotrebiča (nabíjanie malých spotrebičov, prístrojov, akumulátorov, ventilátorov, čerpadiel na zavlažovanie, a pod.). Tento systém funguje len v prípade dostatočnej intenzity slnečného žiarenia.

Hybridné ostrovné systémy

Táto alternatíva je kombináciou systému s doplnkovým zdrojom elektriny, ktorý dokáže vykryť výrobu energie v obdobiach s nedostatočným slnečným žiarením. Takýmto zdrojom môže byť veterná elektráreň, elektrocentrála a pod.

Systémy s akumuláciou elektrickej energie

Tento variant sa používajú tam, kde potreba elektriny aj v čase bez slnečného žiarenia. Systém sa kombinuje s akumulátorovými batériami. Reguláciu optimálneho nabíjanie a vybíjanie akumulátorov zabezpečuje regulátor. K takému systému je možné pripojiť okrem bežných sieťových spotrebičov 230 V/~50 Hz napájaných cez striedač (menič) napätia aj spotrebiče napájané jednosmerným prúdom (spravidla s napätím 12 / 24 V)

Systém na priamy predaj

Všetka vyrobená elektrina je dodaná priamo do siete a elektrina potrebná na chod domácnosti sa zo siete nakupuje

Systém vlastnej spotreby

Vyrobená elektrická energia sa primárne využíva pre vlastnú spotrebu a až jej prebytok je odovzdaný do energetickej sústavy (neskladuje sa v akumulátoroch).

Hybridný systém

Primárne sa nabíjajú akumulátorové batérie. Až po plnom nabití batérií vyrobená energia putuje do spotrebičov (napr. vykurovanie a ohrev vody). Prípadný prebytok je možné aj dodávať do energetickej sústavy.

Celý chod on-grid systémov riadi sieťový striedač (menič), ktorý okrem premeny jednosmerného prúdu na striedavý aj plne automaticky reguluje smer vyrobenej energie podľa potreby a v reálnom čase.

 

Dotácia pre využitie obnoviteľných zdrojov energie je podporou pre domácnosti v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Realizátorom projektu Zelená domácnostiam II je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

Príspevok je určený všetkým, ktorí sa rozhodnú vo svojej domácnosti inštalovať zariadenia na výrobu elektrickej energie (fotovoltaické systémy).

Dotácie je viazaná na list vlastníctva nehnuteľnosti, kde bude fotovoltaický systém inštalovaný. O dotácie sa nemôžu uchádzať domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja.

Nemusíte mať žiadne starosti, my vybavíme dotáciu a Vy môžete získať až 1 500 Eur. Výška dotácie závisí od konkrétneho systému a jeho technických špecifikácií.

Nemusíte mať žiadne starosti, dotáciu vybavíme za Vás. Pripravíme podklady a podáme žiadosť do zásobníka žiadostí pre príslušné zariadenie. Odporúčame zbytočne neodkladať svoje rozhodnutie o kúpe a inštalácii, aby sme mohli v prípade záujmu požiadať o finančný príspevok čo najskôr.

Stačí nám pár základných informácií a my preveríme všetko za Vás a zadarmo. 

KONTAKT

Fotovoltaický systém vyrába najviac energie počas dňa, keď najviac svieti slnko. Večer už systém nedokáže vyrobiť potrebné množstvo energie určené na chod domácnosti, rovnako tak aj v noci. Krivka výroby energie teda klesá spolu so zapadajúcim slnkom. Tento neželaný efekt je možne eliminovať použitím tzv. virtuálnej batérie v spolupráci so ZSE.

Princíp virtuálnej batérie je tom, že vyrobený prebytok elektrickej energie počas dňa odovzdá fotovoltaický systém do siete ZSE. Tento prebytok bude možné na konci dohodnutého obdobia odpočítať z ceny za dodávku elektriny a tým ušetríte aj pri spotrebe večer alebo v noci. Takže pri dodávke elektriny z virtuálnej batérie platíte len variabilné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ušetríte tak náklady za dodávku elektriny.

Výhody služby Virtuálna batéria: 

 • k fotovoltaickému systému nie je potrebné dokúpiť vlastnú fyzickú batériu
 • vďaka virtuálnej batérii odoberáte vlastnú elektrinu aj v noci
 • do virtuálnej batérie môžete uložiť elektrinu do výšky celej vašej spotreby
 • pri využití virtuálnej batérie dokážete zvýšiť úsporu elektriny až do 40 %

Nemusíte mať žiadne starosti, dotáciu vybavíme za Vás. Stačí nám pár základných informácií a my preveríme všetko za Vás a zadarmo.

mám záujem o virtuálnu batériu

Monitoring celého systému je možné sledovať aj online v reálnom čase v aplikácií počítača, tabletu alebo smart telefónu.

 • máme viac ako 10 ročné skúsenosti s inštaláciou fotovoltaiky

 • používame vysokokvalitné a spoľahlivé komponenty so zárukou

 • zariadenia spĺňajú všetky normy EU aj Slovenskej republiky

 • sme certifikovaný zhotoviteľ v dotačnom programe Zelená domácnostiam

 • navrhneme riešenie na mieru a bezplatne

 • vybavíme dotáciu bezplatne za Vás

 • poskytujeme pravidelný a kvalifikovaný servis počas prevádzky

predaj na splátky

Predaj na splátky realizujeme prostredníctvom splátkového partnera Quatro.
Nemusíte si robiť starosti. Celý proces si spoločne prejdeme telefonicky s Vami a trvá len niekoľko minút. Ak ste zamestnaný, jediné, čo budete potrebovať, je váš mobilný telefón a občiansky preukaz. S vašim občianskym preukazom sa verifikuje odsúhlasenie nákupu na splátky, zmluvné dokumenty podpíšete kódom zaslaným na váš mobilný telefón. Celý proces netrvá dlhšie ako 20 minút.