nezáväzná žiadosť o dotáciu

Dotáciu vybavíme za Vás, ak spĺňate tieto základné podmienky: 

Všetky nami ponúkané výrobky sú certifikované a registrované v zozname oprávnených zariadení ako súčasť národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Zelená domácnostiam II. Z toho vyplýva, že na nami ponúkané tepelné čerpadlá a fotovoltaické systémy je možné žiadať dotáciu v uvedenom programe.

 Základnými podmienkami na splnenie požiadaviek dotácie sú:

  1.     Miesto inštalácie zariadenia je viazané na rodinný dom mimo Bratislavského kraja (na Bratislavský kraj sa dotácie žiaľ nevzťahujú).
  1.     Žiadateľ musí byť uvedený na liste vlastníctva rodinného domu, kde sa vykoná inštalácia zariadenia (stav nehnuteľnosti na LV môže byť “rodinný dom“ alebo “rozostavaný dom“).

Ak spĺňate tieto dve základné podmienky, postačuje vyplniť požadované údaje a my preveríme ostatné detaily za Vás. Po overení potrebných detailov Vás budeme kontaktovať o ďalšom postupe.

Nemusíte mať žiadne obavy, všetko ohľadom dotácie vybavíme za Vás